lek. Gniewosław Zieliński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


   W swojej pracy na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Ważna jest dla mnie również dobra komunikacja z drugim człowiekiem dla optymalnej diagnostyki i całego procesu leczenia.
Każdy przypadek jest inny, dlatego  każdego pacjetna traktuję indywidualnie.


od 2013              Gabinet prywatny w Elblągu, ul. Królewiecka 15, 1 piętro

od 2001 r.           Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
                              Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

od 2012 r.           NZOZ Centrum Ortopedyczne w Elblągu
 

od 2014 r.           NZOZ Szpital Polski Sztum

2010-2013 r.        Szpital Powiatowy w Pasłęku

do 2001 r.           Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku